Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Zámek:

Dne 18. března jsme za účasti zhruba 400 návštěvníků slavnostně otevřeli rozsáhlou výstavu s názvem František Kaván: Krajinou domova. V neobyčejně bohaté kolekci vystavených obrazů budou zastoupena díla ze sbírek našich předních galerií i soukromých sběratelů. Akce, připravená ve spolupráci s Galerií Kodl Praha, potrvá do 29. května. V letošním roce uplyne 150 let od Mistrova narození a 75 let od jeho úmrtí. Zároveň si připomínáme 60 let od založení Kavánovy galerie při našem muzeu. K výstavě vyšla kniha František Kaván. Život a dílo. O výstavu i o publikaci je mimořádný zájem. Řada dalších akcí se během Kavánova roku uskuteční v Jilemnici, Praze, Jičíně i na dalších místech naší vlasti.

Čp. 1:

Náš Krakonoš. Výstava přibližuje pána našich hor v mnoha rovinách – historické, výtvarné, literární atd. Největší z vystavených figur Krakonoše měří přes dva metry a je stará zhruba 90 let! Akce potrvá do konce září.

Jiří Škopek: Poetická zastavení. Obsahově obměněná výstava se pro velký zájem prodlužuje do 15. května.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

Slavnostní večer k 120. výročí narození spisovatele Jaroslava Havlíčka (1896 – 1943) se uskuteční v pátek dne 29. dubna od 19 hodin v Erbovním sále muzea. V působivém programu vystoupí herec Stanislav Zindulka, spisovatel Pavel Hoza, členové Havlíčkovy rodiny a řada dalších. Vše bude doprovázet hudba Jaroslava Ježka. Vstupné dobrovolné. Vstupné dobrovolné.

V pátek dne 6. května v 19 hodin se v Erbovním sále muzea uskuteční přednáška dr. Jaromíra Tlustého na téma Zámečtí zahradníci a jejich mecenáši. Přednáška v širších souvislostech zahradní tvorby 19. století představí mecenáše Jana Nepomuka hraběte Harracha, a to především prostřednictvím jeho působení ve vídeňské zahradnické společnosti. Představen bude také život, rodina a profesní růst zámeckého zahradníka Jana Mrázka, jehož posledním působištěm byl zámecký park ve Vrchlabí. Připraveno ve spolupráci s ČKA – Klubem Betanie. Vstupné dobrovolné.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží