Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Zámek:

Dne 10. června v 17 hodin jsme v Erbovním sále slavnostně zahájili výstavu Duše plná koleček – tajemství mechanických hraček a figur. Velmi přitažlivá výstava potrvá do 25. září.

Kavánova galerie bude do konce září s ohledem na Kavánovo výročí (150 let od narození, 75 let od úmrtí; 60 let do založení naší Kavánovy galerie) rozšířena. Vystavujeme zhruba 60 děl.

Čp. 1:

Ve znamení Tří deklarací - Ve zlomových okamžicích českých i světových dějin 20. století deklarovali zástupci šlechtických rodů hlásících se k českému národu věrnost státu v době nejvyšší míry ohrožení a sounáležitost s jeho občany. Toto odvážné a málo známé vystoupení samozřejmě neuniklo Hitlerově pozornosti a signatáři akce neušli tvrdému pronásledování. (Výstava je připravena ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů Praha). Výstava se prodlužuje do 20. září.

Automobily české šlechty. Expozice fotografií historických automobilů české šlechty včetně automobilů hrabat Harrachů, připravená ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze. V prodeji nabízíme vynikající knihu Zámek s vůní benzínu. Výstava se prodlužuje do 20. září. Od 8. září do 20. září nabízíme též zajímavou výstavu 80. výročí otevření Masarykovy horské silnice z Jilemnice na Krkonoš.

Náš Krakonoš – výstava přibližuje tuto pohádkovou bytost z několika pohledů dětem i dospělým. Největší z vystavených figur Krakonoše měří více jak dva metry! Akce se prodlužuje do 31. října 2016.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

Dne 27. září v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy Jiří Vavřina a Miloslav Říha – výběr z tvorby. Tvorbu akademického malíře J. Vavřiny jsme před mnoha lety v našem muzeu již představili malou expozicí, pozoruhodné interiérové plastiky a objekty M. Říhy u nás předvedeme poprvé. Výstava potrvá do 30. října.

V pátek dne 30. září od 17 h se v Erbovním sále uskuteční vernisáž výstavy „Pavel Sivko – výběr z tvorby“. Spolupořadatelem výstavy z díla tohoto vynikajícího umělce je jilemnický Klub filatelistů. Vernisáže se zúčastní řada předních českých umělců.

Doprovodné akce:

Dne 2. října od 9 hodin se v kostele sv. Vavřince v sousedství zámku uskuteční výroční slavnost posvěcení chrámu (posvícení). Připomeneme si 280. výročí vysvěcení našeho krásného kostela. V podání chrámového sboru zazní působivá Mše in E od skladatele a padagoga Stanislava Macha, od jehož narození letos uplynulo 110 let.

ČKA – Klub Betanie v Jilemnici Vás srdečně zve na přednášku a besedu na téma Člověk a fyzika. Přednášet bude RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc. Pořad se uskuteční v Erbovním sále Krkonošského muzea ve čtvrtek dne 20. září od 19 h. Vstupné dobrovolné.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží