Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Pomůžete našemu muzeu získat unikátní hodiny?

Muzeum dostalo exkluzivní nabídku odkoupit vzácné historické hodiny jejich pořizovací cena – 132 000 korun – je ale mimo možnosti muzea. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou sbírku, aby tento unikát mohl rozšířit muzejní sbírku i expozici. Podlahové hodiny pocházejí z dílny jilemnického hodináře Františka Josefa Pochopa z doby kolem roku 1830 a jsou to jediné známé historické dochované podlahové hodiny jilemnického původu. Výtvarně jsou velmi působivé. Kovový ciferník je zdoben bohatým tepáním, ve vrcholu je umístěn medailon s malovanou krajinkou. Hodiny jsou navíc ve vynikající technické kvalitě i stavu – jsou plně funkční. Správa KRNAP zřídila sbírkový účet u Komerční banky s číslem 107-6386980247/0100. Zájemci o darovací smlouvu pro potřeby daňového přiznání se mohou obracet na Jakuba Kašpara (jkaspar@krnap.cz, 724 175 927). Přispět je možno i do pokladnice přímo v Krkonošském muzeu v Jilemnici.

Zámek:

V pátek dne 7. března v 17 hodin jsme slavnostně zahájili výstavu z díla předního českého malíře Václava Jansy (1859 – 1913). Muzeum vlastní jedno z nejpůsobivějších pláten tohoto umělce – „Slap Labe v Krkonoších“ o rozměrech 350 x 450 cm! Vystaveno je více jak 50 děl. K výstavě, jež je svým způsobem průkopnická, vyšel zajímavý a kvalitní katalog. Akce potrvá do 27. dubna.

Čp. 1:

Z depozitářů muzea: výstava představuje především předměty vážící se k Jáchymu Metelkovi, tvůrci nádherného mechanického betléma (školní pomůcky, lavice, obrazy atd.). Zároveň jsou vystaveny drobné módní doplňky z 19. a počátku 20. století. Výstava potrvá do konce dubna.

Marie Fischerová – Kvěchová – výběr z díla - expozice nabízí reprezentativní výběr z její obsáhlé tvorby. Marie Fischerová - Kvěchová (1892 – 1984) navzdory nepřízni minulých dob patří mezi velmi populární umělce. Veřejnost ji zná většinou jako autorku pohlednic, betlémů či známé knihy Poupata, ale tato významná malířka je také autorkou ilustrací k mnoha pohádkám (např. Broučci, pohádky K. J. Erbena) a dalším knihám, z nichž nejvýznamnější je Babička B. Němcové. Navrhovala také porcelán, textilie, balicí papír. Znamenitou úroveň mají i její portréty. Výstava se pro zcela mimořádný zájem prodlužuje do 27. dubna!

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)
Předloni jsme otevřeli pracovnu, ložnici a salon hraběte, a to v původních autentických prostorách zámku. Od loňského roku je tento okruh doplněn i velmi zajímavou zámeckou jídelnou. Letos na podzim přibude chodba a předpokoj. Zámecké interiéry jsou přístupny pouze s průvodcem.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

V sobotu 29. března v 16 h se v kostele sv. Vavřince uskuteční koncert duchovní hudby. Vystoupí vynikající liberecký soubor Cum decore a v jeho provedení vyslechneme skladby starých mistrů. Vstupné 100,- Kč.

ČKA – Klub Betanie Vás srdečně zve na setkání s předním českým psychologem PhDr. Jaroslavem Šturmou na téma Moderní poznatky o vývoji dítěte. Erbovní sál Krkonošského muzea ve čtvrtek 10. dubna v 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

V středu dne 7. května v 17 h slavnostně otevřeme výstavu Loutky z Říše loutek připravenou ve spolupráci s vynikající pražskou loutkovou scénou Říše loutek. Součástí vernisáže bude i zkrácená verze známe hry O pejskovi a kočičce.

V pátek dne 23. května otevřeme výstavu věnovanou sarajevskému atentátu. Zároveň zpřístupníme další část zámecké expozice Jana hraběte Harracha. Spolu s Maticí českou odhalíme hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel. Bohatý program započne ve 14 hodin. Účast již přislíbila řada vzácných hostů.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788 – 89 (3 – 4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.