Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Zámek:

Výstava Jan hrabě Harrach, šlechtic rodu i ducha (k 190. výročí jeho narození). Výstava přináší nové poznatky o této vynikající osobnosti. Srdečně zveme k účasti. Potrvá do 18. listopadu.

Zámecká interiérová expozice Jana Nepomuka hraběte Harracha (1828–1909) – „Ze života českého kavalíra“ nabízí prohlídku Janovy pracovny, ložnice, jídelny, pánského salonu a dámského salonku, předpokoje, chodby a schodiště. Nově otevřena je zámecká koupelna.

Čp. 1:

Dne 5. října v 17 hodin se uskuteční vernisáž tradiční filatelistické výstavy Ilustrace, busty a známková tvorba Jana Mageta a fotografie Martina Říhy. Výstava potrvá do 1. listopadu.

Ve čtvrtek dne 25. října v 17 hodin slavnostně zahájíme výstavu Velká válka. Akcentovat budeme především, závěr války a vznik ČSR. Srdečně zveme k účasti.

ČKA-Klub Betanie a Krkonošské muzeum v Jilemnici Vás srdečně zvou na další klubový pořad. Tentokrát nás čeká opět neobyčejně zajímavé téma – Arménie, vinice Noemova. Degustaci povede ředitel správy KRNAP PhDr. Robin Böhnisch. Akce se koná ve čtvrtek dne 18. října od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

Dne 12. října od 18 hodin se v kostele sv. Vavřince v Jilemnici uskuteční slavnostní troubená svatohubertská mše. Přítomni budou zástupci Řádu sv. Huberta. Již vloni se bohoslužba těšila mimořádné pozornosti a mnozí návštěvníci volali po jejím opakování. Letos ji nabídneme ve vynikajícím hudebním provedení. Těšíme se na milé setkání.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se o prázdninách předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.00 a 16.15 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

V sobotu 8. září 2018 od 10 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy „Z historie pošty na Jilemnicku“ a komentovaná prohlídka stálé expozice Jana Nepomuka hraběte Harracha, běžné vstupné. Vstupné 40,- Kč. V sobotu den 15. 9. 2018 od 10 hodin se koná mimořádná komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince.

Dne 9. září od 19 hodin se v Erbovním sále koná přednáška ředitele Národního památkového ústavu v Josefově ing. Jiřího Balského, a to na téma Jan Blažej Santini a východní Čechy. Santini patří k největší architektům barokní Evropy a jeho stavby nás okouzlují dodnes. Vstupné dobrovolné.

V sobotu den 15. září 2018 od 10 hodin se koná mimořádná komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Novinkou je velká obrazová publikace o Jilemnici. Cena 339,- Kč

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Jan Luštinec: Historie lyžování v Krkonoších ...o lyžování trochu jinak. Cena 40,- Kč.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží