Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Pomůžete našemu muzeu získat unikátní hodiny?

Muzeum dostalo exkluzivní nabídku odkoupit vzácné historické hodiny jejich pořizovací cena – 132 000 korun – je ale mimo možnosti muzea. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou sbírku, aby tento unikát mohl rozšířit muzejní sbírku i expozici. Podlahové hodiny pocházejí z dílny jilemnického hodináře Františka Josefa Pochopa z doby kolem roku 1830 a jsou to jediné známé historické dochované podlahové hodiny jilemnického původu. Výtvarně jsou velmi působivé. Kovový ciferník je zdoben bohatým tepáním, ve vrcholu je umístěn medailon s malovanou krajinkou. Hodiny jsou navíc ve vynikající technické kvalitě i stavu – jsou plně funkční. Správa KRNAP zřídila sbírkový účet u Komerční banky s číslem 107-6386980247/0100. Zájemci o darovací smlouvu pro potřeby daňového přiznání se mohou obracet na Jakuba Kašpara (jkaspar@krnap.cz, 724 175 927). Přispět je možno i do pokladnice přímo v Krkonošském muzeu v Jilemnici.

V současné době jsou shromážděny přibližně dvě třetiny potřebné částky. Děkujeme za přízeň.

Zámek:

Jan Kavan: Grafika a známková tvorba

V pátek dne 10. října byla v Erbovním sále slavnostně zahájena výstava Jan Kavan: Grafika a známková tvorba. Vernisáže se zúčastnila řada neobyčejně vzácných hostů. Jedná se o jubilejní 10. filatelistickou výstavu v našem muzeu. Akce potrvá do 16. listopadu, její ohlas je už nyní velmi příznivý.

Čp. 1:

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)

V pátek dne 23. května jsme za neobyčejného zájmu veřejnosti i potomků hraběte Harracha otevřeli výstavu Po stopách Sarajeva 1914. Jen málo lidí ví, že tragédie se odehrála v autě hraběte Františka Harracha a v jeho přítomnosti. Auto navíc řídil Čech Leopold Lojka. Na výstavě je mimo jiné vystavena i jedinečná kolekce fotografií následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželky Žofie od fotografa Rudolfa Brunera Dvořáka a Jaroslava Brunera Dvořáka, a to včetně fotografií sarajevských. Výstava doplněná řadou trojrozměrných exponátů (například i generálským kloboukem Františka Ferdinanda d´Este) přináší řadu málo známých či neznámých informaci, jež před sto lety změnily běh světa. Záštitu nad výstavou přijali Mgr. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a hrabě František Podstatzký Lichtenstein, vnuk hraběte Františka Harracha. Výstava se pro mimořádný zájem v mírně upravené podobě prodlužuje do 16. listopadu.

Ve středu dne 6. srpna v 17 hodin jsme v Erbovním sále slavnostně zahájili výstavu Historické mapy Českého království ze sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově. Výstava se pro mimořádný zájem prodlužuje do 2. listopadu.

Zároveň jsme v zámku zpřístupnili další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

Ve středu dne 29. října v 16 hodin se v Erbovním sále uskuteční koncert k výročí vzniku republiky. Vystoupí mladí violoncellisté (všichni již dosáhli významných ocenění), kteří v Krkonoších pobývají na soustředění a výsledky svého snažení chtějí předvést jilemnické veřejnosti. Klavírní spolupráce: č.1 prof. Halka Klánská, č. 2, 3, 4, 5, 6 prof. Radka Wichterlová. Studenti jsou ze třídy prof. Kateřiny Hroníkové. Vstupné dobrovolné.

Před koncertem v 16 h se uskuteční křest knihy Lenky Holubičkové „Hrobům v dáli. Otisk I. světové války na Jilemnicku“. Srdečně zveme k účasti.

V úterý 4. listopadu se v Erbovním sále uskuteční 71. pořad ČKA – Klubu Betanie. Na téma Bible a Korán bude přednášet a besedovat doc. Pavel Hošek, Th. D. Začátek v 19 hodin, vstupné dobrovolné.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788 – 89 (3 – 4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží