Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Zámek:

Eva Hašková – grafická a známková tvorba, Martin Říha – fotografie. Výstava potrvá do 1. listopadu

Čp. 1:

Matice česká v průběhu dějin a Z prací restaurátorského oddělení Vyšší odborné školy grafické v Praze. Matice česká sehrála zásadní roli v ve vývoji české vědy a kultury. Jedním z nejvýznamnějších kurátorů Matice byl Jan Nepomuk hrabě Harrach. Z prací restaurátorského oddělení Vyšší odborné školy grafické v Praze – návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavého o restaurování papíru a zejména knih a mimo jiné uvidí postup i výsledek restaurování slavného barokního kancionálu (zpěvníku) Slavíček rájský z roku 1719. (Výtisk je majetkem Krkonošského muzea.) Obě akce potrvají do 15. listopadu.

Výstava Za krásou modrotisku.

Návštěvníci se seznámí nejenom s historií a výrobou těchto oblíbených textilií, ale ručně vyráběný modrotisk si zde mohou i zakoupit. Půvabná výstava, připravená ve spolupráci s Muzeem textilu v České Skalici. Výstava Za krásou modrotisku potrvá do 16. listopadu.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

ČKA – Klub Betanie Vás srdečně zve na první pořad nové sezóny. Uskuteční se v pátek dne 16. října od 19 hodin v Erbovním sále Krkonošského muzea. Na zajímavé téma Pivo a pivovary v české historii a kultuře promluví lékař Doc. MUDr. Zdeněk Susa. Téma i přednášející slibují nevšední zážitek. Vstupné dobrovolné.

Slavnostní koncert k výročí vzniku I. ČSR se uskuteční v pondělí dne 26. října v 18 hodin se ve Sloupovém sále starého pivovaru. Společně vystoupí žáci ZUŠ Jana Hanuše z Prahy a žáci ZUŠ Jilemnice. Po skončení koncertu v cca 19. 30 hodin se budou konat noční prohlídky zámku. Vstupné pro koncert a prohlídku pouze 60,- Kč pro dospělé a 40,- Kč pro studenty a důchodce. Srdečně zveme k účasti!

Dne 12. listopadu slavnostně zahájíme výstavu Kardinál Arnošt Vojtěch Harrach, arcibiskup pražský. Záštitu nad výstavou přijal současný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a na zahájení výstavy bude přítomen. Program: Od 17 hodin se v kostele sv. Vavřince uskuteční mše sv. Hlavním celebrantem bude kardinál D. Duka. V 18.30 proběhne slavnostní vernisáž výstavy, na níž představíme dalšího z významných členů hraběcího rodu Harrachů. Výstava potrvá do 29. února.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží