Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Pomůžete našemu muzeu získat unikátní hodiny?

Potřebná částka na nákup hodin již byla vybrána. Všem, kdož přispěli ze srdce děkujeme a všech příspěvků si velmi vážíme.

Podlahové hodiny pocházejí z dílny jilemnického hodináře Františka Josefa Pochopa z doby kolem roku 1830 a jsou to jediné známé historické dochované podlahové hodiny jilemnického původu. Výtvarně jsou velmi působivé. Kovový ciferník je zdoben bohatým tepáním, ve vrcholu je umístěn medailon s malovanou krajinkou. Hodiny jsou navíc ve vynikající technické kvalitě i stavu – jsou plně funkční.

Zámek:

K dějinám dráhy Martinice v Krkonoších - Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou

Akce se stovkami exponátů, doprovázená i filmovými záznamy parního provozu a funkčním modelem parního stroje, vzbudila okamžitě po zahájení velmi vřelý ohlas. Potrvá do 14. června.

Čp. 1:

Jilemnice na historických fotografiích

II. část výstavního cyklu, jenž nás seznamuje s minulou tváří města.Expozice nainstalovaná v Erbovním sále potrvá do 10. května.

Výstava Za krásou modrotisku.

Návštěvníci se seznámí nejenom s historií a výrobou těchto oblíbených textilií, ale ručně vyráběný modrotisk si zde mohou i zakoupit. Půvabná výstava, připravená ve spolupráci s Muzeem textilu v České Skalici, potrvá do 6. září 2015.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

V pátek dne 26. června v 17 h zahájíme výstavu Sladké okouzlení. Vystaveny budou mimo jiné cukrářské výrobky, jež získaly medaile na světových cukrářských výstavách. Ojedinělá akce potrvá do konce srpna.

V pátek dne 19. června v 17 hodin se v Erbovním sále muzea uskuteční mimořádný koncert „ZUŠ hraje My Fair Lady“. Pod uměleckým vedení pana učitele Jiřího Horáčka vystoupí žáci a absolventi školy. Vstupné dobrovolné.

Ve čtvrtek dne 18. června v 19 hodin se v kostele sv. Vavřince v sousedství našeho zámku uskuteční literárně hudební pásmo s názvem "Česání ovoce". Pořad již na několika místech dosáhl vynikajícího úspěchu. Vstupné dobrovolné.

V pátek dne 12. června v 17 hodin slavnostně zahájíme výstavu obrazů akademického malíře Jiřího Boudy. Jeho půvabné krajiny, železniční motivy i poetické výjevy z každodenního života snad ani nemusíme představovat. Vernisáže se umělec osobně zúčastní. Akce potrvá do 30. srpna 2015.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží