Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Zámek:

Dne 10. června v 17 hodin jsme v Erbovním sále slavnostně zahájili výstavu Duše plná koleček – tajemství mechanických hraček a figur. Velmi přitažlivá výstava potrvá do 25. září.

Kavánova galerie bude do konce září s ohledem na Kavánovo výročí (150 let od narození, 75 let od úmrtí; 60 let do založení naší Kavánovy galerie) rozšířena. Vystavujeme zhruba 60 děl.

Čp. 1:

Náš Krakonoš. Výstava přibližuje pána našich hor v mnoha rovinách – historické, výtvarné, literární atd. Největší z vystavených figur Krakonoše měří přes dva metry a je stará zhruba 90 let! Akce potrvá do 11. září 2016.

Ve znamení Tří deklarací - nová výstava přibližuje deklarace části české šlechty, jež se v roce 1938 a 1939 postavila za republiku. Toto odvážné a málo známe vystoupení samozřejmě neuniklo Hitlerově pozornosti a signatáři akce neušli tvrdému pronásledování. (Výstava je připravena ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů Praha.) Součástí výstavy se stala též expozice fotografií historických automobilů české šlechty včetně automobilů hrabat Harrachů. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek dne 17. června v 17 hodin. Promluví dr. Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a dr. Miloš Hořejš, spoluautor vynikající knihy Zámek s vůní benzínu (knihu bude možno na vernisáži a poté v muzejní prodejně zakoupit.). Výstava potrvá do 4. září. Před vernisáží bude od 13 do 17 hodin probíhat tradiční prodej a ochutnávka skvělých čokolád firmy Willy & Pauli.

Česká křesťanská akademie – klub Betanie v Jilemnici Vás srdečně zve na 86. pořad na téma Večer s Václavem Karlem Holanem Rovenským. V literárně hudebním pásmu o významném barokním skladateli účinkují: Alžběta Kulíšková, Bohuslav Lédl a Michal Kutek. Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici ve čtvrtek dne 23. června v 19 hodin. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme k působivému zážitku.

Ve dnech 13. a 15. července budou v rámci Krakonošových letních podvečerů po celý den probíhat rozšířené prohlídky. Vedle návštěvy zámku a muzea lze s průvodcem projít velmi cenný interiér barokního kostela sv. Vavřince v sousedství zámku, případně pak i nedalekou Zvědavou uličku, unikátní soubor lidové architektury. V zájmu plynulého povozu prosíme větší skupiny, aby návštěvy na tyto prohlídky nahlásily předem. Těšíme se na Vás.

Ve středu dne 13. července ve 20 hodin se v nádvoří zámku uskuteční tradiční koncert Pocta Janu hraběti Harrachovi. V podání sólistů opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci zazní pořad Rety plné operety s výběrem hudby a zpěvu z nejznámějších českých i světových operet. Po skončení koncertu budou následovat noční prohlídky zámku. Těšíme se na Vás.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

Slavnostní večer k 120. výročí narození spisovatele Jaroslava Havlíčka (1896 – 1943) se uskuteční v pátek dne 29. dubna od 19 hodin v Erbovním sále muzea. V působivém programu vystoupí herec Stanislav Zindulka, spisovatel Pavel Hoza, členové Havlíčkovy rodiny a řada dalších. Vše bude doprovázet hudba Jaroslava Ježka. Vstupné dobrovolné. Vstupné dobrovolné.

V pátek dne 6. května v 19 hodin se v Erbovním sále muzea uskuteční přednáška dr. Jaromíra Tlustého na téma Zámečtí zahradníci a jejich mecenáši. Přednáška v širších souvislostech zahradní tvorby 19. století představí mecenáše Jana Nepomuka hraběte Harracha, a to především prostřednictvím jeho působení ve vídeňské zahradnické společnosti. Představen bude také život, rodina a profesní růst zámeckého zahradníka Jana Mrázka, jehož posledním působištěm byl zámecký park ve Vrchlabí. Připraveno ve spolupráci s ČKA – Klubem Betanie. Vstupné dobrovolné.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží