Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Důležité upozornění:

V červenci a srpnu je muzeum otevřeno vždy do 17 hodin, denně mimo pondělí. Výjimkou bude svátek v pondělí dne 6. července, kdy muzeum bude rovněž přístupno veřejnosti. Tento týden tedy zavírací den nebude.

Zámek:

Výstava Sladké okouzlení. Vystaveny jsou mimo jiné cukrářské výrobky studentů Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace, jež získaly medaile na prestižních světových cukrářských výstavách. Tyto výrobky jsou doplněny historickými cukrářskými materiály – formami, nástroji, náčrty atd. Výstavu Sladké okouzlení pro mimořádný zájem prodlužujeme do 12. září.

Čp. 1:

Jiří Bouda – výběr z díla

S velkou lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí umělce. Výstavu prodlužujeme do 6. září. (Déle ji bohužel pro následné akce prodoužit nemůžeme.)

Obrazy tohoto znamenitého umělce snad ani nemusíme představovat. Jeho poezie, precizní technika a smysl pro krásu každodennosti z něj vytváří umělce, který právě v dnešní době nabízí tolik potřebné pohlazení. Při vernisáži této půvabné výstavy udělil Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších Mistru Boudovi čestné členství.

Výstava Za krásou modrotisku.

Návštěvníci se seznámí nejenom s historií a výrobou těchto oblíbených textilií, ale ručně vyráběný modrotisk si zde mohou i zakoupit. Půvabná výstava, připravená ve spolupráci s Muzeem textilu v České Skalici. Výstava Za krásou modrotisku potrvá do 16. listopadu.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

V pátek dne 11. září v 17 hodin otevřeme slavnostní vernisáží výstavu Matice česká v průběhu dějin a Z prací restaurátorského oddělení Vyšší odborné školy grafické v Praze. Obě akce potrvají do 15. listopadu. Zároveň bude v 16 hodin slavnostně odhalen Maticí českou, zástupci města a dalších institucí panel věnovaný Jaroslavu Havlíčkovi, a to u spisovatelova rodného domu čp. 54 v Dolení ulici.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží