Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

Zámek:

Mezi Prahou, Vídní a Římem. Kardinál Arnošt Vojtěch Harrach, arcibiskup pražský (1598 – 1667). Záštitu nad výstavou převzal J. E. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český . Velmi rozsáhlá výstava s řadou unikátních exponátů potrvá do 29. února 2016.

Čp. 1:

Výstava Jiří Škopek – výběr z tvorby. Po několika letech se opět setkáváme s neobyčejně poetickými díly tohoto znamenitého umělce. Nebudou chybět ani jeho vyhledávané pohlednice a betlémy. Výstava potrvá do 13. března 2016.

Výstava Z depozitářů Krkonošského muzea se tentokrát zaměří především na vánoční tématiku do 13. března 2016.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

Dne 21. ledna od 19 hodin se v Erbovním sále uskuteční pořad Polní cestou. Vedle slova o životě a díle Františka Kavána zazní výňatky z jeho korespondence, poezie a hudba českých mistrů. Vstupné dobrovolné. Účinkují: Michaela Prokopcová, Lenka Šimůnková, Tomáš Hájek, Radek Hanuš a Jan Luštinec. Touto akcí zahájíme Rok Františka Kavána, neboť v letošním roce uplyne 150 let od Mistrova narazení a 75 let od jeho úmrtí. Zároveň si připomínáme 60 let od založení naší Kavánovy galerie. Řada akcí se uskuteční v Jilemnici, Praze, Jičíně i na další místech naší vlasti.

V pátek dne 18. března v 17 h slavnostně otevřeme rozsáhlou výstavu z Kavánova díla. Akce potrvá přibližně do poloviny května 2016.

Krkonošské muzeum v Jilemnici a ČKA - Klub Betanie Vás srdečně zvou na přednášku a besedu Karel IV. a jeho postavení v kontextu českých dějin. Přednáší doc. Tomáš Petráček. Pořad je připraven k 700. výročí narození tohoto panovníka. Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici ve čtvrtek dne 18. února 2016 v 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788–89 (3–4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží