Metelkův mechanický betlém

Výstavy / Aktuality

O Vánocích bude otvírací doba upravena: do 23. 12. pravidelný provoz, 24. – 26. 12. zavřeno, 27. – 30. 12. otevřeno 8 – 12 a 13 – 16 hodin (včetně pondělí). 31. 12. otevřeno pouze od 8 do 12 hodin. 1. 1. 2015 zavřeno. Poté opět pravidelný provoz. Všem našim návštěvníkům a příznivcům přejeme krásné Vánoce a požehnaný, zdravím a radostí naplněný rok 2015. Těšíme se na další setkání.

Pomůžete našemu muzeu získat unikátní hodiny?

Muzeum dostalo exkluzivní nabídku odkoupit vzácné historické hodiny jejich pořizovací cena – 132 000 korun – je ale mimo možnosti muzea. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou sbírku, aby tento unikát mohl rozšířit muzejní sbírku i expozici. Podlahové hodiny pocházejí z dílny jilemnického hodináře Františka Josefa Pochopa z doby kolem roku 1830 a jsou to jediné známé historické dochované podlahové hodiny jilemnického původu. Výtvarně jsou velmi působivé. Kovový ciferník je zdoben bohatým tepáním, ve vrcholu je umístěn medailon s malovanou krajinkou. Hodiny jsou navíc ve vynikající technické kvalitě i stavu – jsou plně funkční. Správa KRNAP zřídila sbírkový účet u Komerční banky s číslem 107-6386980247/0100. Zájemci o darovací smlouvu pro potřeby daňového přiznání se mohou obracet na Jakuba Kašpara (jkaspar@krnap.cz, 724 175 927). Přispět je možno i do pokladnice přímo v Krkonošském muzeu v Jilemnici.

V současné době je shromážděno přibližně 9/10 potřebné částky. Děkujeme za přízeň.

Zámek:

Teplo domova

Výstava seznámí návštěvníky s vývojem vytápění od 15. do počátku 20. století. Vystaveny budou vzácné kamnové kachle, kamna a řada dalších zajímavých předmětů. Akce potrvá do 1. března 2015.

Zámecké komnaty hraběte Jana jsou slavnostně vánočně vyzdobeny.

Čp. 1:

V pátek dne 14. listopadu v 17 hodin jsme Erbovním sále slavnostně zahájili výstavu Jarmila Haldová – výběr z tvorby. Vystaveny jsou vyřezávané portréty českých panovníků, pohádkové ilustrace, skvělé kresby květin a vánoční tvorba. Výstava potrvá do 1. března 2015.

Světem mechanické hudby – za historickými hracími stroji minulých tří staletí - mimořádně zajímavá akce potrvá do 15. března 2015.

Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909)

Zpřístupnili jsme další část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha.

Spolu s Maticí českou, sekcí Národního muzea, jsme odhalili hraběti Janovi před budovou gymnázia v sousedství zámeckého parku pamětní panel.

Mechanický betlém Jáchyma Metelky se předvádí vždy v 9.00, 10,00 v 11.15, 14.00 a 15.30 hodin. Skupinám nad 20 osob betlém předvedeme i mimo vyznačenou dobu. Při vyšší návštěvnosti se betlém předvádí častěji!

Připravujeme

Tradiční vánoční koncert v kostele sv. Vavřince se uskuteční v sobotu dne 27. prosince v 17 hodin. Zazní česká vánoční hudba a Česká mše vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba Jana Ryby. Účinkují: sólisté, sbor a orchestr Collegium Strahoviense Praha. Vstupné: dospělí 100,- děti a důchodci 50,- Kč.

K dalšímu poznání významného rodu Harrachů doporučujeme návštěvu krásného romantického zámku Hrádek u Nechanic nedaleko Hradce Králové.

K návštěvě doporučujeme blízkou Zvědavou uličku, ojedinělý a velmi půvabný soubor roubené architektury z let 1788 – 89 (3 – 4 min. pěší chůze do zámku).

V prodeji

Na pult právě přichází hezká čtyřicetistránková publikace o Krkonošském muzeu v Jilemnici a návštěvníkům (a jistě nejen jim) přinese jistě radost a poučení. Cena 49,- Kč.

Nabízíme knihu Jana Mergla a kol. „Z Nového Světa do celého světa“, vydanou u příležitosti 300. výročí od první písemné zmínky o sklárně v Nové Světě – Harrachově. Publikace Získala prestižní cenu Gloria musealis.

Publikaci Synové hor, jež obsahuje nejen slavný text spisovatele Fr. Kožíka, ale i řadu dobových materiálů (včetně dosud nepublikovaných fotografií a diapozitivů), podrobný pohled historika, náčelníka Horské služby atd. Vydáno k 120. výročí Hančova narození. Velmi pěkně graficky řešená kniha (119 str.) stojí 220,- Kč

Z dalších nabízených titulů doporučujeme např. knihu Neklidné srdce obsahující dosud nepublikovanou korespondenci spisovatele Jaroslava Havlíčka, literární mapu "Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka" a dosud nepublikovaný obsáhlý a zajímavý komentář k této mapě od umělcovy manželky Marie Havlíčkové. Cena této milé knihy činí 225,-Kč

Knihu Zmizelá Jilemnice (cena 249,- Kč) vydalo nakladatelství Paseka. 185 fotografií nám přibližuje kouzlo zaniklé Jilemnice.

Dlouhodobě nejprodávanější tiskovinou je zdařilá brožura o mechanickém betlému Jáchyma Metelky (17,- Kč). Velkému zájmu se těší bohatě vybavené brožury: 1. Jan N. hrabě Harrach (pojednává o jednom z nejpozoruhodnějších představitelů české šlechty 2. pol. 19. stol.) 2. František Kaván (o vynikajícím českém malíři). Cena jedné publikace činí 17,- Kč.

Krakonošovy letní podvečery

Další videa z akcí a vernisáží